autor Mihaela Tomescu

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE  

TERMENI SI CONDITII 

 Protecția datelor tale cu caracter personal este importantă pentru mine, prin urmare acord o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul mihaelatomescu.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”). 

Te rog sa acorzi o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile tale (“date personale”). 

Prezenta Politică explică practicile online ale mihaelatomescu.ro, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiezi cu privire la modul în care informațiile tale sunt utilizate prin intermediul site-ului mihaelatomescu.ro. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de mihaelatomescu.ro,se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal. 

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, mihaelatomescu.ro dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectez și le procesez, precum și cu privire la scopurile prelucrării. 

În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază. 

 Drept de proprietate intelectuală  

 mihaelatomescu.ro este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele. 

Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către mihaelatomescu.ro. 

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin  niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al mihaelatomescu.ro. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al mihaelatomescu.ro. 

 Responsabilul cu protecția datelor 

 mihaelatomescu.ro, a desemnat pe Mihaela Tomescu, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către site/blog. 

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos: 

 Responsabil cu protecția datelor: 

Mihaela Tomescu 

E-mail: contact@mihaelatomescu.ro 

 Principii privind prelucrarea datelor 

 mihaelatomescu.ro se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt: 

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent; 
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime; 
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; 
 • Corecte și actualizate; 
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării; 
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile. 
 • Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal 

 Newsletter 

 Dacă te-ai abonat în secțiunea de Newsletter a site-ului  mihaelatomescu.ro, datele tale cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a-ti transmite aceste informări referitoare la noutatile de pe site sau alte informatii pe care mihaelatomescu.ro le considera relevante. 

Datele tale cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când soliciti acest lucru contactand responsabilul cu protectia datelor la adresa de mail: contact@mihaelatomescu.ro 

 Te poti dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al mihaelatomescu.ro. 

 Comentarii la blog 

 Prin intermediul formularului de comentariu la articole se vor salva numele, emailul si IP-ul tau. Toate aceste informatii sunt salvate in mod sigur in baza de date a siteului. 

Niciodata informatiile personale din comentarii nu vor fi folosite in scopuri de marketing sau comunicare.  

Procesarea formularului de contact 

 mihaelatomescu.ro va folosi informațiile pe care le furnizezi în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea ta. 

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului mihaelatomescu.ro, intelegi și esti de acord că datele tale vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a mihaelatomescu.ro. 

Cu toate acestea, mihaelatomescu.ro a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor tale de către entitățile menționate anterior. 

Datele tale cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului tau expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru mihaelatomescu.ro de a proceda în acest mod. 

mihaelatomescu.ro se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul tau expres pentru a le utiliza și în alte scopuri. 

 Divulgarea datelor cu caracter personal către terți 

 Datele cu caracter personal pe care le voi colecta prin intermediul site-ului mihaelatomescu.ro nu vor fi transmise catre terti. Salvarea datelor insa poate sa fie facuta in afara siteului destinut de Mihaela Tomescu, insa mediul va fi unul sigur si care va respecta Politica de Confidentialitate. 

Excepție vor fi situațiilor în care există o obligație legală pentru mihaelatomescu.ro de a proceda în acest mod. 

 Prelucrarea datelor de către terți, alte site-uri și sponsori 

 Site-ul mihaelatomescu.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale mihaelatomescu.ro. 

Te rog să ai în vedere și să consulti politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, mihaelatomescu.ro, neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți. 

mihaelatomescu.ro nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri. 

Drepturile de care beneficiați 

 În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: 

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către mihaelatomescu.ro, conform celor descrise în prezentul document; 
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea mihaelatomescu.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc; 
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către mihaelatomescu.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. 
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: 
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; 
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; 
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. 
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, mihaelatomescu.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice; 
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : 
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; 
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau 
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. 
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către [deținătorul website-ului] către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; 
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al mihaelatomescu.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care mihaelatomescu.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; 
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct. 
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; 
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. 

Site-ul folosește fișiere de tip cookie 

Despre cookies 

Acest website foloseste cookie-uri, atat proprii cat si de la terți, pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. 

Afla mai multe detalii despre tipurile de cookie-uri utilizate de Google şi de partenerii noştri , precum şi despre modul în care le utilizează. 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ro 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=ro 

https://ro.wordpress.org/about/privacy/cookies/  

Cum pot fi oprite cookie-urile? 

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet mai dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia. 

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume. 

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare: 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, te rog să te adresezi la contact@mihaelatomescu.ro 

 

 

copyright 2020 © Mihaela Tomescu